پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

اداره کتب و انتشارات

 

کارشناس انتشارات : نجمه نوارباف زاده 

تلفن تماس : 36228916-061

پست الکترونیک : pub@shoushtarums.ac.ir

سامانه های مرتبط: http://books.research.ac.ir

آدرس : شوشتر- خ شهید رجایی ضلع غربی - دانشکده علوم پزشکی شوشتر- اداره کتب و انتشارات