پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

اداره کتب و انتشارات

ریاست و کارکنان اداره کتب و انتشارات دانشکده

دکتر مجتبی کلانتر-ریاست دانشکده

دکتر الهام پیرعباسی-دبیر کمیته

دکتر منیژه حیدرنژاد-عضو کمیته

دکتر مریم کرمی خیرآبادی-عضو کمیته

سارا ضیاغم-عضو کمیته

معصومه صالحی کمبو-عضو کمیته

نجمه نوارباف زاده-کارشناس کمیته

 

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort