پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

اداره کتب و انتشارات

تازه های کتاب

ردیف عنوان نویسندگان ناشر سال نشر 
1  زبان تخصصی بهداشت حرفه ایی و ایمنی مهندس معصومه کایدانی، مهندس محمد باقر عبدالهی، آقای دکتر مجتبی کلانتر انتشارات علوم و فنون پزشکی اهواز 1398
2 درمان رایج طب سنتی و مراقبت پرستاری در دیابت اکرم منصوری، اسماعیل عزتی ، یعقوب مدملی انتشارات علوم و فنونپزشکی اهواز 1398